flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Голови

Північного апеляційного господарського суду  

від 17 лютого 2020  № 16

(зі змінами, внесеними наказами Голови суду від 17.04.2020 № 25, від 23.06.2020 № 35)

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщень Північного апеляційного господарського суду

та на його територію транспортних засобів

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до приміщень Північного апеляційного господарського суду (далі – Суд) та на його територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату Суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в Суді, забезпечення безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до приміщень Суду та на його територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі – Служба).

Пропуск осіб до приміщень Суду та на його територію транспортних засобів здійснюється з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в Суді працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до приміщень Суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. На вході до приміщень Суду обладнуються пункти пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручними металошукачами, кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб, та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.6. Для речей, які заборонено проносити до приміщень Суду, біля пункту пропуску обладнано камери схову.

1.7. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на командира першого підрозділу територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області (далі – командир підрозділу охорони), що здійснює охорону, а також на голову Суду, керівника апарату Суду, які інформують командира підрозділу охорони про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

 

 2. Порядок пропуску осіб до приміщення Суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим Правилами внутрішнього службового та трудового розпорядку для працівників Суду, затвердженими зборами працівників Суду від 07 листопада 2018 року розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення Суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Для ідентифікації осіб, які прибули до Суду, за умови наявності в Суді технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень Суду, в якому вони працюють, за пред’явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова Суду, заступники голови Суду, судді, керівник апарату Суду, заступник керівника апарату Суду.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщень Суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату Суду пропускаються до приміщень Суду, в якому вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням магнітної картки або службового посвідчення. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники Суду пропускаються до приміщень Суду згідно зі списком, затвердженим керівником апарату Суду за пред’явленням службового посвідчення.

2.7. До приміщень Суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді господарських справ – за списком, складеним працівниками апарату Суду, або при пред’явленні ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через секретаря судового засідання з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою Суду чи керівником апарату Суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

відвідувачі Суду, які прибули для подачі документів до канцелярії Суду або до відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу, на особистий прийом громадян керівництвом Суду (в дні прийому), для ознайомлення з матеріалами справи чи отримання процесуальних документів наручно, тощо – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

студенти навчальних закладів для проходження практики – за списком, складеним працівниками апарату Суду та за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, круглі столи, навчальні семінари, переговори тощо), – за списками, підписаними головою Cуду чи керівником апарату Суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату Суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до приміщень Суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщень Суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень Суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення органів або установ системи правосуддя, які не є учасниками засідань чи інших заходів (наради, круглі столи, навчальні семінари, переговори тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника апарату Суду.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації.

2.12. До приміщень Суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщень Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників Суду, а за їх відсутності – працівника Служби. 

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщень Суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату Суду.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщень Суду та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи).

2.16. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщеннях Суду можуть перебувати:

1) судді та працівники Суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цих приміщеннях осіб, яких вони охороняють;

3) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, круглі столи, навчальні семінари, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

4) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

5) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.17. Вхід та вихід до приміщень Суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральні входи, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

 3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію Суду

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію Суду здійснюється через контрольно-пропускні пункти, обладнані технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) Суду, заноситься працівниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток № 2) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи). 

3.2. На територію Суду пропускаються:

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Суду здійснюються під наглядом працівника(-ів) Служби.

3.4. Забороняється вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території (з території) Суду.

 

 

 4. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень Суду

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск до приміщень Суду осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників Суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби. 

4.3. Особи, які прибули до Суду, на час його відвідування речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщень Суду можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5–7 пункту 4.2. розділу 4 цих Правил.

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до приміщень Суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.